Historie

Roku 1893 v měsíci dubnu svolal místní starosta obce Josef Klika uvědomělé členy obecního zastupitelství ve Sloupně k poradě o založení sboru dobrovolných hasičů ve zdejší obci. Pan Josef Klika zaopatřil stanovy, svolal schůzi na den 15.5.1893 a v ní byly jednotlivé články propočítány, prozkoumány, sepsány. Dle vynesení c.k. okres. Hejtmanství v Novém Bydžově ze dne 21.7.1893byly stanovy schváleny základem zmocnění c.k. místodržitelství ze dne 2.7.1893 čís. 75.978. Sbor dobr. Hasičů ve Sloupně měl tudíž v r. 1893 čin. Členů 24 a přispívajících 77.

Dne 18.června 1893 zakoupila obec Sloupno ze svých prostředků čtyřkolovou stříkačku se strojem sacím, soustavy dvoukuželové s klapkovými zámyčkami, s patentním přístrojem proti zamrznutí zámyček, s měděným větrníkem, regulátorem sacím, s dvěma mosaznými cylindry, s dvěma písty kovovými, předním a zadním sedadlem polštářovým, navijákem na hadice s příslušenstvím, dvě vkusné svítilny, nápis „Obec Sloupno 1893“, vše za smluvenou cenu 785 zl.

Od té doby uplynulo v řece Cidlině mnoho vody. Sbor prošel za ta léta různými zkouškami a útrapami, vždy ale čestně plnil své poslání. Nápis na naši zástavě (Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci) nás k tomu zavazuje.

V současná době žije sbor bohatou sportovní a kulturní činností. K 1. 12. 2012 registrujeme 94 členů, z toho 54 mužů, 13 žen, 27 dětí.