Aktuality

Sbor  dobrovolných  hasičů  ve  Sloupně

                                                                                                                     zve na

bbb                                                XII.ročník soutěže

         Memoriál Míly Kulicha

                                                         v požárním útoku

                                                                       a

                                                                                                   IV. ročník soutěže pro děti

                                          Sloupenský plamínek

                                                                                         dne 1. září 2018 na hřišti za školkou od 9,15 hodin

Memorial 2018-propozice 

Sloupenský plamínek 2018


 

 

       Členská schůze SDH se koná 11.12.2017 ve VKZ od 19.00 h.

 


POZVÁNKA

Na výroční valnou hromadu SDH Sloupno, která se koná v sobotu dne

18. 11. 2017  od 19:00 ve VKZ ve Sloupně.

 

Program:        

  • Zahájení a přivítání hostů
  • Volba návrhové komise
  • Zpráva o činnosti mladých hasičů + vystoupení
  • Zpráva o činnosti SDH za rok 2017
  • Zpráva revizní komise
  • Návrh rozpočtu na rok 2018
  • Ocenění členů
  • Diskuze
  • Návrh na schválení usnesení VVH
  • Závěr

 

Po skončení VVH se koná společenský večer s hudbou a tancem.

                                                                SDH Sloupno

 

 

 

 

 


 

 

SBĚR ŘELEZNÉHO ŠROTU V PÁTEK 13.10.2017 OD 16.00 HOD

 

 

 

 


 

 

 

bbb         Členská schůze SDH se koná 9.10.2017 od 20.00 h. ve VKZ. 

 


 

 

 

 


 

   

 

 

                         Příprava na vinobraní je ve čtvrtek 21.9.2017 od 16hod. na hřišti.

 

 


 

                   Členská  schůze SDH Sloupno se koná 11.9.2017 od 20.00h na hřišti.

 


 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SLOUPNO
Vás zve na soutěž mladých hasičů

Sloupenský plamínek

3.ročník

dne 2.9. 2017   na místním sportovním areálu

Program: 8:30 – 9.00 prezentace
9:15 zahájení

Disciplíny: 1. Požární útok dle pravidel Plamen

Přihlášky na tel. čísle 737 601 220 nebo e-mail:  miran.cap@seznam.cz


Sbor dobrovolných hasičů ve Sloupně
zve na

                                              XVI.ročník                                             bbb soutěže

Memoriál Míly Kulicha

v požárním útoku

dne 2. září 2017 na hřišti za školkou

Propozice – memorial2017-propozice