Školení

Základní kurz hasiče témata: Hasič

                                                            Strojník

 

 

Normy znalostí pro funkci: Hasič

                                            Strojník

 

 Odborná příprava pro rok 2017: Zde

 

Poř. číslo

Název tématu

H

T-STS

T-TaCHS

Strojníci

VJ, VD

1.

Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy      zde:21.1,2017     1.5 h

 

 

 

A

 

2.

Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze              21.1.2017      1.5h

 

A

A

A

A

3.

Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu                 21.1.2017          1h

A

 

 

 

A

4.

Organizace místa zásahu – Metodický list č. 7 kapitoly Ř Bojového řádku jednotek PO             zde:  21.1,2017      1h

 

 

 

 

A

5.

Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
                                         25.2.2017    1h

 

 

 

A

A

6.

Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů.
 zde: 25.2.2017      2h            formulář

 

 

 

 

A

7.

Objekty se složitými podmínkami pro zdolávání požáru v zásahovém obvodu jednotky

 

 

 

 

A

8.

Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO:

1.          Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela).

2.          Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela).

3.          Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V (novela).

4.         Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela).

5.          Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela).

6.          Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem (nový).

7.          Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový).

8.          Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový).

9.          Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením (nový).

10.      Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby (nový).

11.      Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela).

12.      Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela).

A

 

 

 

A

9.

Dálková doprava vody na místo zásahu

 

 

 

A

A

10.

Komunikace s OPIS – podávání zpráv z místa zásahu

 

 

 

 

A

11.

Odškodnění úrazu člena jednotky při OP a zásahu

 

 

 

 

A

12.

Používání OOP při zásahu

A

 

 

 

A

13.

Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti

A

 

 

 

A

 

 

Poznámky a vysvětlivky:

A –        provádění tématu VJ –        velitel dobrovolné jednotky PO
H –        hasič VD –        velitel družstva
T-STS –        technik strojní služby T-TaCHS –        technik technické a chemické služby
Technici a strojníci provádějí témata určená pro funkci H (hasič).